Close

Download problemen

Mogelijke oorzaken van het mislukken van een download:

Pop-up geblokkeerd

Het geselecteerde bestand verschijnt in een zgn. pop-up venster. Dat wordt door de browser vaak geblokkeerd, omdat het meestal irritante reclames betreft. Als dat gebeurt verschijnt er ook een vraag op het scherm wat er met de pop-up moet gebeuren. Je kunt dan aangeven dat je pop-ups van deze site wel wilt toelaten. Je moet daarna het bestand nogmaals aanvragen.

Overigens moet ook Javascript toegestaan zijn. Dat is meestal wel het geval.

Hieronder volgen nog wat tips voor specifieke browsers.

Firefox

Om onze site toe te voegen aan de ‘toegestaan’-lijst: zie deze instructies.

Chrome

Zie de informatie op de Chrome helpsite.

Safari

Safari heeft een pop-up blocker in het instellengenmenu onder Preferences -> Scurity. Klik op het tandwiel-icon rechtsboven.

Internet Explorer

Allereerst: plaats www.toonkunst.nl bij de zgn. ‘trusted sites’. Klik op het tandwielsymbool rechts boven en kies Internet options → Security → Trusted sites en volg de aanwijzingen daar. Via deze link vind je meer informatie over het gedrag van IE m.b.t. pop-ups.

Geen afspeler gedefinieerd

Als er wel een pop-up scherm verschijnt, maar er gebeurt verder niets, dan kan het zijn dat de browser niet weet wat het met het bestand aanmoet. Je kunt het bestand dan wel lokaal opslaan, maar het wordt niet door de browser zelf verwerkt.

Je kunt bij de instellingen van de browser aangeven welk programma voor een bepaald bestandtype moet worden ingeschakeld. Voor muziek- en midibestanden is dat bv. de Windows Media Player (bij Apple: Quicktime), voor PDF-documenten Adobe Acrobat, enz.

Meestal zijn de afspelers al bruikbaar ingesteld, maar voor een bepaald bestandtype kan dit gegeven ontbreken. Als je bv. niet de tekstverwerker ‘Word’ hebt, of een oudere versie ervan, kun je mogelijk ‘.docx’ bestanden niet afspelen.

Er gebeurt niets

Vooral bij grotere bestanden en/of grote programma’s, die moeten worden ingeschakeld voor het afspelen, kan het even duren voor het afspelen of vertonen begint. Dat is normaal, dus wat geduld is nodig. Als de zaak eenmaal op gang is komen volgende aanvragen sneller door.

Er komt wel een applicatie op, maar ik wil het bestand downloaden of aan een andere applicatie toekennen.

Het bestand is gedownload en staat ergens op de schijf (anders kan de applicatie het niet openen), maar het is niet altijd duidelijk waar precies. Soms heeft de applicatie een functie die de Verkenner opent in de map waar de bestanden staan. Bij de instellingen is er vaak een die de locatie bepaalt waar de tijdelijke bestanden worden opgeslagen. Ook kan soms het gedownloade bestand op een locatie naar keuze worden opgeslagen.

In de browser kun je instellen wat hij moet doen als je een bepaald bestandtype aanklikt. Zoek daarvoor bij Instellingen en Toepassingen. Je kunt daar kiezen of het bestand meteen aan een applicatie moet worden doorgegeven (en welke dan), of dat je wilt kiezen tussen programma starten of downloaden.