Close

Midi Details

Midi speler

Een goede midi-speler voor Windows, zij het wat bejaard, is de vanBasco’s Karaoke Player. Hij is te vinden op vanbasco.com. Er zit een goede gebruiksaanwijzing bij (helaas alleen in het Engels of Duits). Met deze speler kun je je eigen partij naar voren halen, de toonhoogte wijzigen, stukken herhalen, enz.

Daarnaast is er de Melody Player. Er zijn instelmogelijkheden voor elke stem (volume en links-rechts plaatsing), ook van de begeleiding. Zie hiervoor de website van de maker.

Vanuit de browser van Basco midispeler aanroepen

Als het goed is zal de browser na het installeren van de vanBasco-speler deze speler meteen aanroepen bij het selecteren van een midi-bestand. Als dat niet het geval is moet een instelling in de browser worden gewijzigd. Dat is voor alle browsers anders:

Internet Explorer (de aanwijzingen gaan uit van de Engelse versie)

 • Ga naar Tools (het tandwiel rechts boven, of Alt-X)
 • Kies ‘Internet Options’
 • Ga naar de ‘Programs’-tab
 • Klik bij Internet Programs op de ‘Set programs’-knop
 • Klik op de regel ‘Associate a program with a file type’
 • Selecteer de regels met ‘mid’ en ‘midi’ en klik op ‘Change program’.
 • Selecteer tenslotte het gewenste programma uit de lijst.

Firefox

 • Klik op het instellingen-symbool (3 liggende streepjes) rechtsboven
 • Kies ‘Opties’ (het tandwiel-symbool)
 • Kies in het menu links: ‘Toepassingen’
 • Vul in de zoekregel in: ‘midi’. Er wordt aangegeven welk programma op dit moment aan het .mid bestandstype gekoppeld is. Kies het gewenste programma uit de uitrollijst. Je kunt er ook voor kiezen dat een midi-bestand eerst wordt opgeslagen.

Mac OS en iPad

 • De nieuwste versie van Quicktime voor MacOs ondersteunt helaas geen midi meer. Versie 7 van Quicktime doet dat nog wel, maar met weinig instelmogelijkheden.
 • Voor MacOs is wel de app Midi and MusicXML Player in de AppStore beschikbaar. Hiermee kan elk spoor apart worden ingesteld en het tempo worden gekozen, evenals repeat. Zie eventueel ook de website van de maker.
 • Ook voor MacOs is er gratis Melody Player (zie boven). Zie hiervoor de website van de maker.
 • Een optie is om een midi-bestand te converteren naar een MP3-bestand, dat wel met tal van programma’s is af te spelen, ook op de iPad. Helaas zijn er dan geen instellingsmogelijkheden meer.
 • Er is een externe infopagina beschikbaar onder PlayMidi, waarop informatie over diverse midi-spelers voor diverse besturingssystemen te vinden is.

Kwaliteit midi weergave

De kwaliteit van de klanken, die de midispeler levert hangt af van de kwaliteit van de ‘soundbank’, de geluidendatabase. De bij de computer meegeleverde standaard soundbank is vrij beroerd. Gelukkig zijn er veel betere soundbanks vrij op het internet te vinden. Het installeren daarvan is misschien niet ieders werk, maar met onderstaande handleiding moet het wel lukken. Een betere soundbank vraagt wel meer rekenkracht van de computer.

De klus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Download VirtualMIDISynth, te vinden bij Coolsoft. De link is te vinden aan het einde van de pagina. Installeer dit; daarvoor zijn zoals gebruikelijk administratieve permissies nodig.
 • Download een soundbank (of soundfont). Ook daarvoor heeft bovengenoemde site een link. Een geschikte met goed geluid, die weinig problemen geeft bij download en uitpakken is TimGM6mb
 • Voeg die twee samen via het installatieprogramma van VirtualMIDISynt.
 • Maak VirtualMIDISynt het standaard midi-kanaal via de instellingen van de midi-speler.

Bij de vanBasco-speler:

 • Klik met de rechter muisknop op het hoofdscherm en kies ‘Setup’.
 • In de Midi-tab kies je bij ‘Output device’: Coolsoft VirtualMIDISynth

Dat is alles en je zult merken dat dit meteen een veel natuurlijker klank oplevert. Bij laptops is nog een verdere verbetering mogelijk door betere ludsprekers in te zetten. De genoemde sites geven meer detailinformatie.

Disclaimer

De op deze pagina genoemde bronnen zijn voor zover bekend public domain en vrij van virussen en andere ongerechtigheden.