Close

Vriendenmail

Verzend groepsmail

Doelgroep:

Geen juiste doelgroep gekozen

Klik op voor details

1. Specificeer evt. een bestand voor upload

(Max. bestandsgrootte: 8MB)

Gebruik GEEN komma of andere bijzondere tekens in de bestandsnaam; alleen "-" is toegestaan.

Het bestand wordt als bijlage meegezonden met de e-mail. NIEUW (alleen html-mail) Een plaatje (gif, jpg of png) kan ook in de e-mail worden opgenomen. Klik daarvoor op 'Idem' en verwijs in de tekst naar het plaatje via de instructie: <EMBEDDED Filenaam.ext 550>
Gebruik 550 voor de volle breedte van de e-mail (550px), of vul een evenredig kleinere waarde in.
Een e-mail verzenden zonder dat een bestand is opgeladen kan natuurlijk ook.
Sla in dat geval deze stap over en ga meteen naar 2.

Selecteer het bestand

Voeg bestand bij

 

2. Produceer de tekst

Plaats $vnaam in de mailtekst en de voornaam van de ontvanger wordt ingevuld:
(Beste $vnaam => Beste Jan).
$naam geeft de volledige naam (bv. Jan van der Heijden).
$fnaam geeft een formele aanhef: (Geachte $fnaam => Geachte heer van der Heijden)

Afzender Marlies (vriendencie) Eline (vriendencie) Hanna (vriendencie)
Hans (vriendencie) Hans (webm.) Pieter (webm.)
Jeroen (webm.) Stephan en Ben (webm.) Wytze (webm.)
Rob (webm.)
Alt. retour adres
Onderwerp Type email [ HTML met logo] [ HTML] [ Platte tekst]
Extra voorwaarde Vul hier evt. een extra voorwaarde in voor de selectie uit de database.
Waarschuwing: alleen als je weet wat je doet!

Tekstveld voor e-mail