Meezingen

Toonkunst Rotterdam en Kamerkoor Toonkunst staan midden in het culturele leven van de Maasstad. Het koor bestaat uit zo’n honderd geoefende en enthousiaste zangers (m/v); ongeveer een kwart van hen vormt het Kamerkoor.

Sommige leden zingen pas enkele weken mee, anderen al veertig jaar. Velen hebben zangles.

Onze dirigent en artistiek leider is Maria van Nieukerken. Zij voert ons met verfrissende methodes door de muziek, op zoek naar de hoogst haalbare kwaliteit. Zelfstandige voorbereiding van de wekelijkse repetitie is een vereiste. Tijdens de repetities werken we hard aan de vereiste koorkwaliteit; in de pauze en bij de borrel-na-afloop sparen we onze stemmen echter niet …

Kenningsmakingsrepetities en auditie

Enkele malen per jaar is er gelegenheid om een repetitie bij te wonen. Je kunt dan meezingen en kennismaken met koorleden, repertoire, niveau, dirigent en sfeer. De laatste open repetitieavond dit seizoen is op: do. 20 juni 2024.
Omdat de belangstelling meestal groot is, hanteren wij een maximum van tien personen.
Na afloop kun je desgewenst een afspraak maken voor een auditie, in de regel wordt die een week later gepland. Bij de auditie zijn de dirigent en een bestuurslid aanwezig. Via bepaalde oefeningen krijgen zij een beeld van uw klankkleur, stembereik en vaardigheden. Veel koorleden vinden de auditie – en de tweejaarlijkse stemtest – spannend, maar de beoordeling is altijd opbouwend en nuttig. Je krijgt zinnige feedback en hoort of je kunt toetreden tot het koor. De betere zangers mogen ook lid worden van het Kamerkoor.

Wil je een keer meerepeteren? Meld je aan bij de secretaris via het contactformulier.

Wij repeteren in de Prinsekerk, Schepenstraat 69, 3039 NL Rotterdam, van 20:00 tot 22:15 uur.

Contributie

De contributie bedraagt € 320 per jaar voor Toonkunst Rotterdam en € 200 voor Kamerkoor Toonkunst, inclusief alle repetities en repetitiedagen. De leden moeten de meeste partituren zelf aanschaffen en ook de kosten van repetitieweekenden en buitenlandreizen zijn grotendeels voor eigen rekening.