Close

Meezingen met Toonkunst

Toonkunst Rotterdam en Kamerkoor Toonkunst staan midden in het cul¬≠tu¬≠re¬≠le leven van de Maasstad. Het koor bestaat uit zo’n honderd ge¬≠oe¬≠fen¬≠de en enthousiaste zangers (m/v). Ongeveer een kwart van hen vormt het Kamerkoor. Sommige leden zingen nog maar vier maanden mee, anderen al veer¬≠tig jaar. Velen hebben zangles.

Onze dirigent en artistiek leider is Maria van Nieukerken. Zij voert ons met verfrissende methodes door de muziek, op zoek naar de hoogst haalbare kwaliteit. Zelfstandige voorbereiding van de wekelijkse repetitie is een ver¬≠eis¬≠te. Tijdens de repetities werken we hard om er samen muziek van te ma¬≠ken. In de pauze en bij de borrel-na-afloop sparen we onze stem¬≠men echter niet…

Kenningsmakingsrepetities en auditie

Enkele malen per jaar is er gelegenheid om een repetitie bij te wonen. Je kunt dan mee­doen en kennismaken met koorleden, repertoire, niveau, dirigent en sfeer. Na afloop kun je des­ge­wenst een afspraak maken voor een auditie. Bij de auditie zijn de dirigent en een bestuurslid aanwezig. Via bepaalde oefeningen krijgen zij een beeld van uw klankkleur, stembereik en vaardigheden. Veel koorleden vinden de auditie Рen de vergelijkbare tweejaarlijkse stemtest Рspannend, maar het is altijd opbouwend en nuttig. Je krijgt zinnige feedback en er wordt beslist of je lid kunt worden van het koor. De betere zangers mogen ook lid worden van het kamerkoor.

Data voor kennismaking:

  • 2 september 2021
  • 9 september 2021

Wij repeteren in de Prin­se­kerk, Sche­pen­straat 71, 3039 NL Rot­ter­dam, van 20:00 tot 22:15 uur. Als je bij genoemde data wilt komen meedoen, meld je dan aan via .

Contributie

De contributie is ‚ā¨320,- per jaar voor Toonkunst Rotterdam en indien van toepassing ‚ā¨200,- extra voor het kamerkoor. Hierin zijn alle repetities, incl. repetitiedagen, inbegrepen. De meeste partituren moe¬≠ten de leden zelf aan¬≠schaf¬≠fen en ook repetitieweekenden en buitenlandreizen zijn grotendeels voor eigen rekening.