Close

Geschiedenis Matthäus en Toonkunst

Geschiedenis Toonkunst en de Matthäus

Toonkunst en de Matthäus: al 145 jaar een gouden combinatie
Het is werkelijk waar: ons koor vindt zijn oorsprong in de na­po­le­on­ti­sche tijd. Het Franse regime had de economische duim­schroe­ven in het begin van de negentiende eeuw zo strak aan­ge­draaid, dat de wel­ge­stel­den hun traditionele steun aan de ama­teur­kunst hadden moe­ten staken. Ook de zangkunst was weg­ge­kwijnd. Pas na de te­rug­keer van Willem van Oranje in 1813 kwam het culturele leven in Ne­der­land weer langzaam op gang.

In Rotterdam zette de conrector van het Gymnasium Erasmianum zijn schou­ders onder de herleving van de zangkunst. Hij richtte in 1829 de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst op en liet meteen de Af­dee­ling Rotterdam registreren: Toonkunst Rot­ter­dam.

Een koor van bijna 190 jaar oud heeft een rijke historie. Er waren droe­vi­ge en vrolijke tijden, successen en mindere prestaties, di­ri­gen­ten die beroemd waren of zouden worden. Tot de memorabele hoog­te­pun­ten van Toonkunst Rotterdam behoort de eerste uitvoering van Bachs Matthäus-Passion in Nederland. In navolging van zijn leer­mees­ter Mendelssohn-Bartholdy had koordirigent en mu­ziek­school­di­rec­teur Johannes Verhulst in het midden van de ne­gen­tien­de eeuw de vergeten muziek van Bach verder onder de aan­dacht gebracht. Zijn opvolger Woldemar Bargiel, een stiefbroer van Clara Schumann, leid­de in 1870 de Nederlandse première van Bachs meesterwerk door Toon­kunst Rotterdam. Dit onderzoek vertelt in meer detail hoe de Matthäus-Passion in Nederland kwam.

Toonkunst fuseerde in 1961 met het Philharmonisch Koor (verbonden aan het Rotterdams Phil­har­mo­nisch Orkest) tot het Philharmonisch Koor Toon­kunst Rotterdam. Het bleef concerten geven op grote po­dia en onder wereldberoemde dirigenten.

In 1977 leidde de behoefte aan een kleiner ensemble tot de op­rich­ting van Kleinkoor Toonkunst, dat snel daarna de nationale top be­reik­te en prijzen won. Het is nu bekend als Kamerkoor Toonkunst. Het Kamerkoor geeft ook eigen concerten.

Een springlevend koor dat zich al bijna tweehonderd jaar vernieuwt, suc­ces­sen boekt en tegenslagen overwint, heeft ontegenzeggelijk be­staans­recht. De geschiedenis van Phil­har­mo­nisch Koor Toonkunst Rot­ter­dam is nog lang niet afgelopen. Hieraan zullen ook druppelende in plaats van stro­men­de sub­si­die­kra­nen niets veranderen.