Close

Organisatie

Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Er is een bestuur, dat statutair verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. Naast voorzitter, penningmeester en secretaris (het dagelijks bestuur) zijn er aparte bestuursfuncties voor koorzaken en voor public relations en sponsoring/fondsenwerving.

Het bestuur heeft specifieke taken gedelegeerd aan commissies en individuele leden. Zo bespreekt de Programmacommissie samen met de dirigent welke werken we in de naaste toekomst gaan uitvoeren en zet de PR-commissie zich in voor reclame, promotie en marketing, samen met de Vriendencommissie en de Advertentiecommissie. De Barcommissie zorgt voor het smeren der kelen na afloop van repetities en de Buitenlandcommissie bereidt met onregelmatige frequentie concertreizen voor. Anderen zorgen voor aanschaf en archivering van bladmuziek, bouwen podia op, houden presentielijsten bij, besteden aandacht aan lief en leed van leden en beheren deze website.

De huidige financi√ęle omstandigheden dwingen ook de leden van Toonkunst Rotterdam om de handen eensgezind uit de mouwen te steken. Dankzij ieders actieve betrokkenheid, door gebruik te maken van talenten en passies, en door de goedgeorganiseerde bundeling van krachten ontwikkelen we gezamenlijk een toenemende slagvaardigheid. De saamhorigheid maakt het verenigingsleven aangenaam en dit komt de prestaties op het podium ten goede.