Ariadag: zing zélf de aria’s Matthäus Passion

25 september 2022

Zaterdag 11 maart 2023, 10:00- 17:00 in de kapel van de Prinsekerk, Schepenstraat 69, Rotterdam

Zing de aria’s in groepsverband, samen met koorleden van Toonkunst Rotterdam. Je wordt begeleid door pianist Luc Blommers en drie instrumentale solisten van Collegium Delft: Roosje Reumkens (viool), Marjolein de Koning (hobo) en Elske Tinbergen (cello).

De hele dag staat onder leiding van Maria van Nieukerken. Zij vertelt interessante achtergrondinformatie & leuke weetjes!

Wat kun je verwachten?

  • Een fantastische mix van zelf heel veel zingen, muzikale weetjes en insiders-verhalen.
  • Gedurende de dag zing je alle Aria’s, met de hele groep deelnemers tegelijk. Je zingt dus ook de aria’s van andere stemsoorten dan die je zelf hebt. Een pianist begeleidt de gehele workshop.
  • Demonstraties & uitleg door 3 instrumentale solisten (viool, cello, hobo) waarmee je ook samen zingt!
  • Toelichting en informatie over de aria’s (tekst, muziek, plaats en rol in het verhaal).
  • Inside- information van Nederlandse solisten over de ervaringen met ‘hun eigen aria’s’ , verteld door Maria van Nieukerken n.a.v. interviews die zij met hen heeft gehouden

Toelichting

We behandelen de aria’s qua tekst en muziek en qua plaats, karakter en rol in het verhaal. We studeren ze in, waarbij we niet alleen kijken naar de noten van de solist, maar ook naar de rol van het orkest. Ook krijg je meer informatie over de rol van de aria op het moment in het stuk en binnen het grotere verhaal.

De dag houdt het midden tussen scratch en workshop. Men hoeft niet alle aria’s voor te bereiden, maar het mag natuurlijk wel… We werken grotendeels met de hele groep, waarbij soms een kopgroep van mensen die de betreffende aria goed kent het voortouw neemt. Het is dus zeker geen solo-coaching maar met de hele groep zingen we alle aria’s en krijgt je interessante muzikale en achtergrondinformatie.

Gedurende de dag krijg je ook de persoonlijke verhalen van bekende Nederlandse Bachsolisten te horen. Welke aria zingen zij het liefst? Welke vinden zij lastig en waarom? Wat was hun eerste ervaring met de Matthäus Passion? Maar ook grappige anekdotes en bijzondere ervaringen van deze solisten passeren de revue… Maria van Nieukerken vertelt hierover n.a.v. de interviews die zij hield met deze solisten.

Iedere aria uit de Matthäus Passion is in feite een duet tussen een vocale en een instrumentale solist. De vocale solist is vandaag de gehele groep deelnemers, jij dus met vele anderen! De instrumentale solisten zijn een violist, hoboïst en cellist van Collegium Delft. Zij vertellen over hun rol in de aria’s, demonstreren bijzondere momenten uit hun partij en vertellen natuurlijk over hun persoonlijke ervaringen met de Matthäus Passion.

Wat moet je meenemen?

  • Eigen bladmuziek (bij voorkeur Bärenreiter of Peters, maar een download via internet volstaat ook)
  • Een lessenaar als je dat fijn vindt
  • Lunch

Welke aria’s doen we deze dag?

Echt álle aria’s komen langs; inclusief het duet tussen sopraan & alt. Je mag ze voorbereiden, maar het hoeft niet. Er zijn altijd mensen die een bepaalde aria al wel een beetje kennen en die helpen de anderen.

Tijden

De dag begint om 10.00 uur; inloop vanaf 9:30 uur.

Afsluiting: 17.00 uur.

Bestel nu je ticket en meld je aan! De deelnemers ontvangen half februari een mail met extra informatie. Je kunt ook een combinatieticket kopen voor de Ariadag en het slotconcert!