ANBI Informatie

Fiscale voordelen bij schenking

Als particulier kunt u met een eenmalige of periodieke gift helpen de ambities van Toonkunst Rotterdam te verwezenlijken. Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zie hier voor meer informatie over schenken.

Geefwet per 1 januari 2012

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele ANBI-instellingen opgenomen. Een belastingplichtige mag namelijk in de inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gedane gift aan een culturele instelling in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Bij een gift van € 100 aan Toonkunst Rotterdam kunt u dus € 125 in aftrek brengen. Voor ondernemingen geldt zelfs een factor 1,5. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie

De fiscale voordelen zijn beperkt tot schenkingen van maximaal € 5000.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u via een notariële akte van schenking laat vastleggen dat u jaarlijks schenkt gedurende minstens vijf jaar. Met een (eenmalige) periodieke notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Desgewenst kan Toonkunst Rotterdam de notariële akte voor u verzorgen.

Zie hier voor meer informatie.

ANBI gegevens Toonkunst Rotterdam

U kunt hier een document ophalen met de wettelijk vereiste informatie over de ANBI-status van Toonkunst Rotterdam, en de meest recente versie van de jaarrekening en het jaarverslag .

U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Toonkunst Rotterdam via ons contactformulier.