Toonkunst steunen

U kunt Toonkunst steunen door:

Toonkunst heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor zijn vriendenbijdragen en sponsoring belastingtechnisch interessant. Lees hierover meer via deze link.
Wilt u Toonkunst Rotterdam steunen met een eenmalige bijdrage? Ook dat is natuurlijk van harte welkom. Gebruik hiervoor dit aanmeldformulier.

Sponsoring

Toonkunst Rotterdam streeft naar interessante uitvoeringen op hoog niveau. Hiervoor zijn (semi)professionele orkesten, solisten en goede concertzalen nodig, waarmee hoge kosten zijn gemoeid. Sommige uitvoeringen maken kans op subsidie, en wij doen gelukkig zelden vergeefs een beroep op fondsen voor een incidentele financiële bijdrage.

Maar om de honoraria van dirigent, repetitoren, solisten en musici, en de kosten van bladmuziek en zaalhuur te kunnen opbrengen, is méér nodig.

We prijzen ons gelukkig met onze Sponsors en de Vrienden van Toonkunst. Wij rekenen erop dat al onze relaties kaartjes voor de concerten kopen, maar extra steun is meer dan welkom.