Close

Toonkunst steunen?

U kunt Toonkunst steunen door:

  • Vriend te worden (klik hier voor details)
  • Sponsor te worden (klik hier voor details)
  • Te adverteren in onze programmaboekjes (klik hier voor details)

Toonkunst heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Daardoor zijn vriendenbijdragen en sponsoring belastingtechnisch interessant. Zie hier voor de details.