Close

ANBI Informatie

Fiscale voordelen bij schenking

Als particulier kunt u met een eenmalige of periodieke gift helpen de ambities van Toonkunst Rotterdam te realiseren. Het Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam is als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Zie hier voor meer informatie over schenken.

Geefwet per 1 januari 2012

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele ANBI-instellingen opgenomen. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift aan een culturele instelling in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012 en is mogelijk tot (vooralsnog) het jaar 2017.

Het resultaat is dat bij een gift van € 100 aan Toonkunst Rotterdam € 125 in aftrek kan worden gebracht. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal € 5000 euro.

Voordeel per tariefschijf (2015):

  • Tot € 19.822 had u normaal 36,5% teruggave. Door de Geefwet is dit nu 45,6%.
  • Tot € 57.585 had u normaal 42% teruggave. Door de Geefwet is dit nu 52,5%.
  • Vanaf € 57.585 had u normaal 52% teruggave. Door de Geefwet is dit nu 65%.

Rekenvoorbeeld

Stel: u heeft een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is € 325 (1%). U steunt in 2015 Toonkunst Rotterdam met een gift van € 500. Omdat Toonkunst een ANBI instelling is, mag u op grond van de nieuwe regeling dit tellen als een gift van € 625.

Aangenomen, dat u geen andere giften doet, gaat van deze gift de drempel van € 325 af. Uiteindelijk hebt u dus een fiscale aftrekpost van € 300, in plaats van € 175. Van die € 300 krijgt u ca. € 126 (42%) van de belasting terug, zodat uw totale gift van € 500 u slechts ca. € 374 kost. Doet u meer giften, dan telt de drempel relatief minder en kan uw aftrek oplopen tot 42% van € 625 = € 262. Uw gift kost u dan nog maar € 238.

Laat u dit vastleggen in een notariële akte dan heeft u een fiscale aftrekpost van het totale bedrag van € 625.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u via een notariële akte van schenking laat vastleggen de gift gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Met een (eenmalige) periodieke notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de
jaarlijkse uitkering (gift) terug. In overleg kan Toonkunst Rotterdam voor u de notariële akte verzorgen.

Zie hier voor rekenvoorbeelden en meer informatie.

ANBI gegevens Toonkunst Rotterdam

U kunt hier een document met de wettelijk vereiste achtergrondinformatie over de ANBI status van Toonkunst Rotterdam ophalen.

U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Toonkunst Rotterdam, e-mail: penningmeester.