Close

ANBI Informatie

Fiscale voordelen bij schenking

Als particulier kunt u met een eenmalige of periodieke gift helpen de ambities van Toonkunst Rotterdam te realiseren. Het Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam is als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Zie hier voor meer informatie over schenken.

Geefwet per 1 januari 2012

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele ANBI-instellingen opgenomen. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift aan een culturele instelling in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Voor ondernemingen geldt zelfs een factor 1,5. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie

Het resultaat is dat bij een gift van € 100 aan Toonkunst Rotterdam € 125 in aftrek kan worden gebracht. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal € 5000 euro.

Periodieke giften

Periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u via een notariële akte van schenking laat vastleggen de gift gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. Met een (eenmalige) periodieke notariële schenking kunt u het bedrag volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. In overleg kan Toonkunst Rotterdam voor u de notariële akte verzorgen.

Zie hier voor een calculator en meer informatie.

ANBI gegevens Toonkunst Rotterdam

U kunt hier een document met de wettelijk vereiste achtergrondinformatie over de ANBI status van Toonkunst Rotterdam ophalen, en ook de recentste jaarrekening/jaarverslag.

U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van Toonkunst Rotterdam, e-mail: penningmeester.