Organisatie

Toonkunst is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder de naam Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam. Er is een bestuur, dat statutair verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. Naast voorzitter, penningmeester en secretaris (het dagelijks bestuur) zijn er aparte bestuursfuncties voor koorzaken, public relations en sponsoring/fondsenwerving.

Het bestuur heeft specifieke taken gedelegeerd aan commissies en individuele leden. Zo bespreekt de Programmacommissie samen met de dirigent welke werken Toonkunst in de naaste toekomst gaat uitvoeren en zet de pr-commissie zich in voor reclame, promotie en marketing, samen met de Vriendencommissie en de Advertentiecommissie.

De Barcommissie zorgt voor het smeren der kelen na afloop van repetities en de Buitenlandcommissie bereidt met onregelmatige frequentie concertreizen voor. Anderen zorgen voor aanschaf en archivering van bladmuziek, bouwen podia op, houden presentielijsten bij, besteden aandacht aan lief & leed van leden en beheren de website.

Dankzij de actieve betrokkenheid van velen, door gebruik te maken van talenten en passies, en door de goed georganiseerde bundeling van krachten ontwikkelden we gezamenlijk een grote slagvaardigheid. De saamhorigheid maakt het verenigingsleven aangenaam en dit komt de prestaties op het podium ten goede.