Privacy verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier staat wat u van Toonkunst Rotterdam kunt verwachten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Voor meer informatie, adviezen of klachten kunt u terecht bij de Autoriteit Persoongegevens.

Doelstelling

Toonkunst Rotterdam beoogt een platform te zijn voor actieve beoefening van klassieke muziek. We geven een aantal concerten per jaar, al dan niet begeleid door professionele musici.

Ons website-adres is: https://www.toonkunst.nl.

Persoonlijke data

We houden persoonsgegevens bij van

 • leden en oud-leden,
 • de dirigent en ex-dirigenten,
 • de Vrienden van Toonkunst Rotterdam,
 • organisaties en zakelijke relaties van het koor, en
 • individuele musici, andere koren en ensembles.

Het gaat om gegevens van

 • koorleden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien noodzakelijk het IBAN-nummer, de stemgroep en het jaar van aanvang en einde van het lidmaatschap,
 • meewerkende musici: persoonsgegevens betreffende hun vak,
 • organisaties en zakelijke relaties (bedrijven, stichtingen, verenigingen): naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, website, en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.

Tijdens repetities en concerten maken we soms beeld- en geluidopnamen. De beelden kunnen we gebruiken voor

 • het leren kennen van leden (uitsluitend voor intern gebruik), 
 • hulp bij het thuis studeren (uitsluitend voor intern gebruik) en
 • publiciteit op website, sociale media en plaatselijke weekbladen.

De persoonsgegevens gebruiken we om

 • contact te kunnen onderhouden,
 • afspraken te kunnen maken over uitvoeringen,
 • deelname van het koor aan uitvoeringen mogelijk te maken,
 • inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van het koor, en
 • belanghebbenden op de hoogte te houden van onze activiteiten door middel van e-mails, nieuwsbrieven, sociale media of aanbiedingen op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is om onze organisatie optimaal te kunnen laten functioneren, zowel intern als extern.

Delen van persoonsgegevens

Leden van het koor ontvangen een actuele adressenlijst via de afgeschermde ledenpagina van de website. Ook de foto’s van de leden staan hierop.

Foto’s in het kader van de publiciteit staan op de website, sociale media en in de krant.

Wij verstrekken zonodig persoonsgegevens van bestuursleden en dirigent, maar uitsluitend aan:

 • de Kamer van Koophandel;
 • de Vereniging Toonkunst Nederland, en/of
 • fondsen (bij subsidie-aanvragen).

Beveiliging van de gegevens

Het bestuur van Toonkunst Rotterdam is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. We zorgen voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Het bestuur bewaart gegevens (digitaal); de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ingesloten inhoud van andere websites

Onze website kan video’s, afbeeldingen, berichten en andere inhoud bevatten die afkomstig is van andere websites. Deze zogeheten ingesloten inhoud gedraagt zich alsof u de andere websites bezocht.

Deze sites kunnen zelf gegevens verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud voor wie een account heeft en ingelogd is op de betreffende website.

Wie hierover meer wil weten, adviseren wij de betreffende website te bezoeken. Ook andere aanbieders vallen vanaf 25 mei 2018 onder dezelfde AVG als wij en zijn dus aan te spreken op het niet of onvoldoende naleven daarvan.

Rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft altijd recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daarnaast zijn er nog specifieke rechten:

 • het recht om persoonsgegevens over te dragen,
 • het recht om 'vergeten' te worden,
 • het recht op inzage van uw persoonsgegevens,
 • het recht op rectificatie en aanvulling (wijziging van persoonsgegevens),
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken,
 • het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een menselijke blik bij besluiten), en
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Contact

Wilt u meer toelichting? Neem dan contact op met de secretaris van Toonkunst Rotterdam.

Wilt u uw gegevens aanpassen, verwijderen of overdragen? Gebruikt u dan het contactformulier.